Menu Zamknij

Wentylacja

Wentylacja ogólna

Zadaniem wentylacji ogólnej jest usuwanie z całej objętości pomieszczenia powietrza zużytego (zanieczyszczonego) i dostarczenie w jego miejsce powietrza czerpanego z zewnątrz tzw. świeżego. Powietrze czerpane z zewnątrz transportowane do pomieszczeń układem przewodów rozdzielane jest w zależności od zapotrzebowania.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

System rekuperacji zapewnia odzysk energii/ciepła z powietrza, które w tradycyjnych systemach wentylacyjnych bezpowrotnie ucieka.Usuwane (zużyte) powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewając świeże powietrze, które następnie nawiewane jest do pomieszczeń. Rekuperator umożliwia zmniejszenie do 85% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza.

Wentylacja hybrydowa

Jest to połączenie wentylacji mechanicznej oraz naturalnej. Stosujemy ją w miejscach gdzie wentylacja naturalna w okresie całego roku jest niewystarczająca. Wentylacja naturalna wspomagana jest przez wentylator nawiewny lub wywiewny w okresach, w których różnica ciśnień pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a wnętrzem budynku jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza

Higrosterowana wentylacja hybrydowa

Wykonanie systemu wentylacji higrosterowanej nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest prosty w wykonaniu oraz późniejszej eksploatacji. Bez przeszkód można go zainstalować w pomieszczeniach już wyremontowanych. System ten wspomaga wentylację grawitacyjną, reguluje przepływy powietrza, nie dopuszcza do zbytniego, niepotrzebnego schładzanie pomieszczeń. Nawiewniki i kratki higrosterowane, bez użycia i elektroniki dostosowują ilość przepływającego powietrza do rzeczywistych potrzeb. Czujnik higroskopijny zamontowany w elementach systemu mierzy nieprzerwanie poziom wilgotności względnej w pomieszczeniach i steruje ilościami przepływającego powietrza. Dokonuje się to samoczynnie, niezawodnie, z oszczędnością energii, bez hałasu i bez ingerencji użytkowników oraz z gwarancją optymalnych warunków higienicznych.

Zasady współpracy wentylacji ogólnej i miejscowej

– wentylacja ogólna nawiewno-wywiewna jest skuteczna przy usuwania zysków ciepła i wilgoci, gdy równocześnie nie występują zanieczyszczenia w postaci gazów, pary i pyłów. W razie występowania takich zanieczyszczeń najlepsze rezultaty daje stosowanie wentylacji miejscowej wywiewnej,

– wentylacja ogólna zapewnia bezpośredni dopływ świeżego powietrza do stref przebywania ludzi,

– strugi nawiewanego powietrza nie mogą powodować rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,

– powietrze usuwa się ze strefy zanieczyszczonej możliwie najbliżej miejsc wydzielania zanieczyszczeń,

Zadania wentylacji przemysłowej

– stworzenie określonych przepisami warunków komfortu cieplnego,

– zapewnienie czystości powietrza w strefie roboczej,

– dostarczenie do strefy roboczej niezbędnej ilości powietrza świeżego,

– zapewnienie w wentylowanych pomieszczeniach warunków odpowiednich warunków do prowadzenia procesów technologicznych.

Okap a ssawka

Okap instaluje się zawsze nad źródłem emisji zanieczyszczenia. Okap usuwa zanieczyszczenia gorące lub lżejsze od otaczającego powietrza, natomiast ssawka usuwa zanieczyszczenia cięższe od powietrza. Okap działa skutecznie tylko wtedy, gdy zanieczyszczone powietrze ma tendencje do samodzielnego unoszenia się.

Licencje - certyfikaty

conlit